Ελάχιστη η ανά αγρότη ενίσχυση στην Ελλάδα δείχνουν στοιχεία της ΕΕ. Πιο δίκαιη μια εξωτερική σύγκλιση ανά εκμετάλλευση στη νέα ΚΑΠ

Ελάχιστη η ανά αγρότη ενίσχυση στην Ελλάδα δείχνουν στοιχεία της ΕΕ. Πιο δίκαιη μια εξωτερική σύγκλιση ανά εκμετάλλευση στη νέα ΚΑΠ

∆ιαφορετική ιστορία από όσους πιέζουν προς µία πλήρη εξωτερική σύγκλιση τη νέα περίοδο για το ποιες είναι τελικά οι προνομιούχες χώρες της ΚΑΠ λένε τα επικαιροποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της ΕΕ, που δείχνουν ότι οι Έλληνες αγρότες λαµβάνουν πολύ λιγότερες ενισχύσεις σε σχέση µε τους «αδικηµένους» Λιθουανούς, Εσθονούς, Σλοβάκους, Λετονούς κ.α.

Ειδικά µάλιστα οι Σλοβάκοι αγρότες λαµβάνουν 25.620 ευρώ ανά εκµετάλλευση κατά µέσο όρο, την ώρα που στη χώρα µας το ποσό αυτό διαµορφώνεται στα 3.630 ευρώ και έτσι κατατάσσεται στην 22η θέση της σχετικής κατάταξης στην ΕΕ των 28 (η Σλοβακία βρίσκεται στη δεύτερη θέση).

Την ώρα λοιπόν που τα κράτη-µέλη της Βαλτικής και όλοι όσοι έχουν τα ίδια συµφέροντα δείχνουν µε το δάχτυλο στις Βρυξέλλες την Ελλάδα στη 2η θέση µε τη µεγαλύτερη ανά στρέµµα ενίσχυση στην ΕΕ, τα παραπάνω στοιχεία έρχονται να ισχυροποιήσουν έτι παραπάνω τα επιχειρήµατα της χώρας µας και των συµµάχων της κατά µίας περαιτέρω εξωτερικής σύγκλισης και µάλιστα µε µόνο κριτήριο το στρεµµατικό πριµ. Με τα παραπάνω στοιχεία µία σύγκλιση ως προς την ανά εκµετάλλευση ενίσχυση προωθείται ως ένας δρόµος πιο δίκαιος από τη χώρα µας σε σχέση µε τη σύγκλιση ανά στρέµµα. Ο λόγος τώρα που η Ελλάδα βρίσκεται τόσο ψηλά στην στρεµµατική ενίσχυση και τόσο χαµηλά στην επιδότηση ανά παραγωγό, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι µοιράζει την «πίττα» σε 616.000 εκµεταλλεύσεις (πίσω µόλις από Ισπανία, Ιταλία, Ρουµανία και Πολωνία) εκ των οποίων οι περισσότερες πολύ µικρές και µικρές σε µέγεθος (βλ. πίνακα).

Εφόσον τώρα πέσουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και άλλοι παράγοντες όπως το κόστος παραγωγής και η διαφορά γεωργικού µε το εξωγεωργικό εισόδηµα θα πρέπει η ελληνική αντιπροσωπεία να είναι ιδιαίτερα προσεκτική καθώς τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν µία διαφορετική εικόνα. Συγκεκριµένα η χώρα µας εµφανίζεται στην τρίτη θέση εντός ΕΕ στην παραγωγικότητα (για κάθε 1 ευρώ εισροές ο αγρότης παράγει 1,38 ευρώ αξία).

Επιπλέον, τα στοιχεία για τη διάρθρωση της ελληνικής γεωργίας χρειάζονται µία επεξεργασία ώστε να οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα, καθώς φαίνεται στη σύγκριση του γεωργικού εισοδήµατος µε τους άλλους τοµείς της οικονοµίας, το αγροτικό να υπολείπεται µόλις 7%. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι το αγροτικό εισόδηµα ανέβηκε, αλλά µάλλον ότι έπεσαν όλα τα άλλα, καθώς προ οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας το ποσοστό ήταν 33%.

*Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 17 Αυγούστου.

Πηγή: agronews.gr

 


Πηγή:www.pylinews.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ∆ιαφορετική ιστορία από όσους πιέζουν προς µία πλήρη εξωτερική σύγκλιση τη νέα περίοδο για το ποιες είναι τελικά οι προνομιούχες χώρες της ΚΑΠ λένε τα επικαιροποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της ΕΕ, που δείχνουν ότι οι Έλληνες αγρότες λαµβάνουν πολύ λιγότερες ενισχύσεις σε σχέση µε τους «αδικηµένους» Λιθουανούς, Εσθονούς, Σλοβάκους, Λετονούς κ.α. Ειδικά µάλιστα οι Σλοβάκοι αγρότες …