Από τις 26 Αυγούστου η υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.1

Από τις 26 Αυγούστου η υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.1


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Προθεσμία από τις 26 Αυγούστου έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2019 θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-20, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 4.550.000 ευρώ.  Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση […]

.