Άμεσες ενισχύσεις: Ποιες πληρωμές αναμένονται το επόμενο διάστημα

Πρόσφατα πληρώθηκε στους δικαιούχους παραγωγούς η προκαταβολή (70%) της Βασικής Ενίσχυσης, το συνολικό ποσό της οποίας θα είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, από 1 δις ευρώ το 2022 στα 829 εκατ. ευρώ φέτος. Σημειώνεται ότι λόγω ανεξήγητων προς το παρόν λόγων δεν έχει πιστωθεί το ακριβές ποσό που θα έπρεπε να έχουν λάβει …

Περισσότερα..

" /> Άμεσες ενισχύσεις: Ποιες πληρωμές αναμένονται το επόμενο διάστημα Άμεσες ενισχύσεις: Ποιες πληρωμές αναμένονται το επόμενο διάστημα

Πρόσφατα πληρώθηκε στους δικαιούχους παραγωγούς η προκαταβολή (70%) της Βασικής Ενίσχυσης, το συνολικό ποσό της οποίας θα είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, από 1 δις ευρώ το 2022 στα 829 εκατ. ευρώ φέτος. Σημειώνεται ότι λόγω ανεξήγητων προς το παρόν λόγων δεν έχει πιστωθεί το ακριβές ποσό που θα έπρεπε να έχουν λάβει …

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Άμεσες ενισχύσεις: Ποιες πληρωμές αναμένονται το επόμενο διάστημα

Πρόσφατα πληρώθηκε στους δικαιούχους παραγωγούς η προκαταβολή (70%) της Βασικής Ενίσχυσης, το συνολικό ποσό της οποίας θα είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, από 1 δις ευρώ το 2022 στα 829 εκατ. ευρώ φέτος. Σημειώνεται ότι λόγω ανεξήγητων προς το παρόν λόγων δεν έχει πιστωθεί το ακριβές ποσό που θα έπρεπε να έχουν λάβει …

Περισσότερα..

" name="description" />
Άμεσες ενισχύσεις: Ποιες πληρωμές αναμένονται το επόμενο διάστημα

Πρόσφατα πληρώθηκε στους δικαιούχους παραγωγούς η προκαταβολή (70%) της Βασικής Ενίσχυσης, το συνολικό ποσό της οποίας θα είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, από 1 δις ευρώ το 2022 στα 829 εκατ. ευρώ φέτος. Σημειώνεται ότι λόγω ανεξήγητων προς το παρόν λόγων δεν έχει πιστωθεί το ακριβές ποσό που θα έπρεπε να έχουν λάβει …

Περισσότερα..

" />

Άμεσες ενισχύσεις: Ποιες πληρωμές αναμένονται το επόμενο διάστημα

Άμεσες ενισχύσεις: Ποιες πληρωμές αναμένονται το επόμενο διάστημα


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άμεσες ενισχύσεις: Ποιες πληρωμές αναμένονται το επόμενο διάστημα

Πρόσφατα πληρώθηκε στους δικαιούχους παραγωγούς η προκαταβολή (70%) της Βασικής Ενίσχυσης, το συνολικό ποσό της οποίας θα είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με πέρυσι, από 1 δις ευρώ το 2022 στα 829 εκατ. ευρώ φέτος. Σημειώνεται ότι λόγω ανεξήγητων προς το παρόν λόγων δεν έχει πιστωθεί το ακριβές ποσό που θα έπρεπε να έχουν λάβει …

Περισσότερα..