Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής

Παράταση 4 μηνών στο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων πληρωμής της β’ δόσης (αποπληρωμή) των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας το παραπάνω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά 6 μήνες.

Περισσότερα..

" /> Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής

Παράταση 4 μηνών στο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων πληρωμής της β’ δόσης (αποπληρωμή) των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας το παραπάνω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά 6 μήνες.

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής

Παράταση 4 μηνών στο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων πληρωμής της β’ δόσης (αποπληρωμή) των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας το παραπάνω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά 6 μήνες.

Περισσότερα..

" name="description" />
Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής

Παράταση 4 μηνών στο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων πληρωμής της β’ δόσης (αποπληρωμή) των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας το παραπάνω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά 6 μήνες.

Περισσότερα..

" />

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής

Παράταση 4 μηνών στο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων πληρωμής της β’ δόσης (αποπληρωμή) των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας το παραπάνω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά 6 μήνες.

Περισσότερα..