Παράταση ενός έτους για άδειες φύτευσης που λήγουν το 2023 – Οι προϋποθέσεις

Δυνατότητα παρέκκλισης από το άρθρο 62 και από το άρθρο 68, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που αφορά τις άδειες φυτεύσεων αμπέλων, οι οποίες λήγουν το έτος 2023 και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές που επλήγησαν από τα δυσμενή μετεωρολογικά φαινόμενα της άνοιξης του 2023 (έντονες βροχοπτώσεις ,πλημμύρες ξηρασία, κλπ ), χορηγεί στα Κράτη – …

Περισσότερα..

" /> Παράταση ενός έτους για άδειες φύτευσης που λήγουν το 2023 – Οι προϋποθέσεις Παράταση ενός έτους για άδειες φύτευσης που λήγουν το 2023 – Οι προϋποθέσεις

Δυνατότητα παρέκκλισης από το άρθρο 62 και από το άρθρο 68, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που αφορά τις άδειες φυτεύσεων αμπέλων, οι οποίες λήγουν το έτος 2023 και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές που επλήγησαν από τα δυσμενή μετεωρολογικά φαινόμενα της άνοιξης του 2023 (έντονες βροχοπτώσεις ,πλημμύρες ξηρασία, κλπ ), χορηγεί στα Κράτη – …

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Παράταση ενός έτους για άδειες φύτευσης που λήγουν το 2023 – Οι προϋποθέσεις

Δυνατότητα παρέκκλισης από το άρθρο 62 και από το άρθρο 68, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που αφορά τις άδειες φυτεύσεων αμπέλων, οι οποίες λήγουν το έτος 2023 και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές που επλήγησαν από τα δυσμενή μετεωρολογικά φαινόμενα της άνοιξης του 2023 (έντονες βροχοπτώσεις ,πλημμύρες ξηρασία, κλπ ), χορηγεί στα Κράτη – …

Περισσότερα..

" name="description" />
Παράταση ενός έτους για άδειες φύτευσης που λήγουν το 2023 – Οι προϋποθέσεις

Δυνατότητα παρέκκλισης από το άρθρο 62 και από το άρθρο 68, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που αφορά τις άδειες φυτεύσεων αμπέλων, οι οποίες λήγουν το έτος 2023 και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές που επλήγησαν από τα δυσμενή μετεωρολογικά φαινόμενα της άνοιξης του 2023 (έντονες βροχοπτώσεις ,πλημμύρες ξηρασία, κλπ ), χορηγεί στα Κράτη – …

Περισσότερα..

" />

Παράταση ενός έτους για άδειες φύτευσης που λήγουν το 2023 – Οι προϋποθέσεις

Παράταση ενός έτους για άδειες φύτευσης που λήγουν το 2023 – Οι προϋποθέσεις


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ενός έτους για άδειες φύτευσης που λήγουν το 2023 – Οι προϋποθέσεις

Δυνατότητα παρέκκλισης από το άρθρο 62 και από το άρθρο 68, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που αφορά τις άδειες φυτεύσεων αμπέλων, οι οποίες λήγουν το έτος 2023 και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές που επλήγησαν από τα δυσμενή μετεωρολογικά φαινόμενα της άνοιξης του 2023 (έντονες βροχοπτώσεις ,πλημμύρες ξηρασία, κλπ ), χορηγεί στα Κράτη – …

Περισσότερα..