Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023: Χωρίς ποινή καθυστέρησης – Σε ποιες περιοχές

Δηλώσεις χωρίς επιβολή ποινής καθυστέρησης μετά την καταληκτική ημερομηνία στις 11/9/2023, θα δέχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού. Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά αυστηρά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και εφαρμόζεται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις παραπάνω περιοχές. Η συγκεκριμένη παράταση εφαρμόζεται στο πλαίσιο …

Περισσότερα..

" /> Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023: Χωρίς ποινή καθυστέρησης – Σε ποιες περιοχές Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023: Χωρίς ποινή καθυστέρησης – Σε ποιες περιοχές

Δηλώσεις χωρίς επιβολή ποινής καθυστέρησης μετά την καταληκτική ημερομηνία στις 11/9/2023, θα δέχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού. Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά αυστηρά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και εφαρμόζεται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις παραπάνω περιοχές. Η συγκεκριμένη παράταση εφαρμόζεται στο πλαίσιο …

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023: Χωρίς ποινή καθυστέρησης – Σε ποιες περιοχές

Δηλώσεις χωρίς επιβολή ποινής καθυστέρησης μετά την καταληκτική ημερομηνία στις 11/9/2023, θα δέχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού. Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά αυστηρά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και εφαρμόζεται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις παραπάνω περιοχές. Η συγκεκριμένη παράταση εφαρμόζεται στο πλαίσιο …

Περισσότερα..

" name="description" />
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023: Χωρίς ποινή καθυστέρησης – Σε ποιες περιοχές

Δηλώσεις χωρίς επιβολή ποινής καθυστέρησης μετά την καταληκτική ημερομηνία στις 11/9/2023, θα δέχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού. Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά αυστηρά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και εφαρμόζεται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις παραπάνω περιοχές. Η συγκεκριμένη παράταση εφαρμόζεται στο πλαίσιο …

Περισσότερα..

" />

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023: Χωρίς ποινή καθυστέρησης – Σε ποιες περιοχές

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023: Χωρίς ποινή καθυστέρησης – Σε ποιες περιοχές


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023: Χωρίς ποινή καθυστέρησης – Σε ποιες περιοχές

Δηλώσεις χωρίς επιβολή ποινής καθυστέρησης μετά την καταληκτική ημερομηνία στις 11/9/2023, θα δέχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού. Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά αυστηρά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και εφαρμόζεται λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στις παραπάνω περιοχές. Η συγκεκριμένη παράταση εφαρμόζεται στο πλαίσιο …

Περισσότερα..