Ενίσχυση κτηνοτρόφων: Προβλήματα με τραπεζικούς λογαριασμούς

Ανακοίνωση σχετικά με τις απορρίψεις τραπεζικών λογαριασμών κτηνοτρόφων που αφορούν τις πληρωμές του Μέτρου 22, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, αριθμός δικαιούχων ενίσχυσης του Μέτρου 22, που αφορά την στήριξη σε κτηνοτρόφους, δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω απόρριψης του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει στην αίτηση πληρωμής. Οι παραπάνω κτηνοτρόφοι μπορούν να προσκομίσουν στο γραφείο του …

Περισσότερα..

" /> Ενίσχυση κτηνοτρόφων: Προβλήματα με τραπεζικούς λογαριασμούς Ενίσχυση κτηνοτρόφων: Προβλήματα με τραπεζικούς λογαριασμούς

Ανακοίνωση σχετικά με τις απορρίψεις τραπεζικών λογαριασμών κτηνοτρόφων που αφορούν τις πληρωμές του Μέτρου 22, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, αριθμός δικαιούχων ενίσχυσης του Μέτρου 22, που αφορά την στήριξη σε κτηνοτρόφους, δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω απόρριψης του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει στην αίτηση πληρωμής. Οι παραπάνω κτηνοτρόφοι μπορούν να προσκομίσουν στο γραφείο του …

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Ενίσχυση κτηνοτρόφων: Προβλήματα με τραπεζικούς λογαριασμούς

Ανακοίνωση σχετικά με τις απορρίψεις τραπεζικών λογαριασμών κτηνοτρόφων που αφορούν τις πληρωμές του Μέτρου 22, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, αριθμός δικαιούχων ενίσχυσης του Μέτρου 22, που αφορά την στήριξη σε κτηνοτρόφους, δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω απόρριψης του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει στην αίτηση πληρωμής. Οι παραπάνω κτηνοτρόφοι μπορούν να προσκομίσουν στο γραφείο του …

Περισσότερα..

" name="description" />
Ενίσχυση κτηνοτρόφων: Προβλήματα με τραπεζικούς λογαριασμούς

Ανακοίνωση σχετικά με τις απορρίψεις τραπεζικών λογαριασμών κτηνοτρόφων που αφορούν τις πληρωμές του Μέτρου 22, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, αριθμός δικαιούχων ενίσχυσης του Μέτρου 22, που αφορά την στήριξη σε κτηνοτρόφους, δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω απόρριψης του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει στην αίτηση πληρωμής. Οι παραπάνω κτηνοτρόφοι μπορούν να προσκομίσουν στο γραφείο του …

Περισσότερα..

" />

Ενίσχυση κτηνοτρόφων: Προβλήματα με τραπεζικούς λογαριασμούς

Ενίσχυση κτηνοτρόφων: Προβλήματα με τραπεζικούς λογαριασμούς


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενίσχυση κτηνοτρόφων: Προβλήματα με τραπεζικούς λογαριασμούς

Ανακοίνωση σχετικά με τις απορρίψεις τραπεζικών λογαριασμών κτηνοτρόφων που αφορούν τις πληρωμές του Μέτρου 22, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, αριθμός δικαιούχων ενίσχυσης του Μέτρου 22, που αφορά την στήριξη σε κτηνοτρόφους, δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω απόρριψης του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει στην αίτηση πληρωμής. Οι παραπάνω κτηνοτρόφοι μπορούν να προσκομίσουν στο γραφείο του …

Περισσότερα..