Νέες διαβουλεύσεις για το «τέλος των πλαστικών»

Αντιπροσωπείες από 175 χώρες μαζί με 1500 επιστήμονες έχουν συγκεντρωθεί από χθες στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι και συνεδριάζουν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στόχο να καταστρώσουν μία στρατηγική κατά της ρύπανσης από τις πλαστικές ύλες. Απαγόρευση ή ανακύκλωση; Η ρύπανση από τα πλαστικά απόβλητα είναι ο νέος εφιάλτης. Άλλωστε, μια ματιά γύρω μας αρκεί για …

Περισσότερα..

" /> Νέες διαβουλεύσεις για το «τέλος των πλαστικών» Νέες διαβουλεύσεις για το «τέλος των πλαστικών»

Αντιπροσωπείες από 175 χώρες μαζί με 1500 επιστήμονες έχουν συγκεντρωθεί από χθες στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι και συνεδριάζουν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στόχο να καταστρώσουν μία στρατηγική κατά της ρύπανσης από τις πλαστικές ύλες. Απαγόρευση ή ανακύκλωση; Η ρύπανση από τα πλαστικά απόβλητα είναι ο νέος εφιάλτης. Άλλωστε, μια ματιά γύρω μας αρκεί για …

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Νέες διαβουλεύσεις για το «τέλος των πλαστικών»

Αντιπροσωπείες από 175 χώρες μαζί με 1500 επιστήμονες έχουν συγκεντρωθεί από χθες στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι και συνεδριάζουν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στόχο να καταστρώσουν μία στρατηγική κατά της ρύπανσης από τις πλαστικές ύλες. Απαγόρευση ή ανακύκλωση; Η ρύπανση από τα πλαστικά απόβλητα είναι ο νέος εφιάλτης. Άλλωστε, μια ματιά γύρω μας αρκεί για …

Περισσότερα..

" name="description" />
Νέες διαβουλεύσεις για το «τέλος των πλαστικών»

Αντιπροσωπείες από 175 χώρες μαζί με 1500 επιστήμονες έχουν συγκεντρωθεί από χθες στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι και συνεδριάζουν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στόχο να καταστρώσουν μία στρατηγική κατά της ρύπανσης από τις πλαστικές ύλες. Απαγόρευση ή ανακύκλωση; Η ρύπανση από τα πλαστικά απόβλητα είναι ο νέος εφιάλτης. Άλλωστε, μια ματιά γύρω μας αρκεί για …

Περισσότερα..

" />

Νέες διαβουλεύσεις για το «τέλος των πλαστικών»

Νέες διαβουλεύσεις για το «τέλος των πλαστικών»


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέες διαβουλεύσεις για το «τέλος των πλαστικών»

Αντιπροσωπείες από 175 χώρες μαζί με 1500 επιστήμονες έχουν συγκεντρωθεί από χθες στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι και συνεδριάζουν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στόχο να καταστρώσουν μία στρατηγική κατά της ρύπανσης από τις πλαστικές ύλες. Απαγόρευση ή ανακύκλωση; Η ρύπανση από τα πλαστικά απόβλητα είναι ο νέος εφιάλτης. Άλλωστε, μια ματιά γύρω μας αρκεί για …

Περισσότερα..