Πιστοποίηση AGRO | Βαμβάκι: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 για την καλλιέργεια βαμβακιού. Η αίτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα i-AGRO.

Περισσότερα..

" /> Πιστοποίηση AGRO | Βαμβάκι: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων Πιστοποίηση AGRO | Βαμβάκι: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 για την καλλιέργεια βαμβακιού. Η αίτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα i-AGRO.

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Πιστοποίηση AGRO | Βαμβάκι: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 για την καλλιέργεια βαμβακιού. Η αίτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα i-AGRO.

Περισσότερα..

" name="description" />
Πιστοποίηση AGRO | Βαμβάκι: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 για την καλλιέργεια βαμβακιού. Η αίτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα i-AGRO.

Περισσότερα..

" />

Πιστοποίηση AGRO | Βαμβάκι: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Πιστοποίηση AGRO | Βαμβάκι: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποίηση AGRO | Βαμβάκι: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 για την καλλιέργεια βαμβακιού. Η αίτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα i-AGRO.

Περισσότερα..