Ημερίδα ενημέρωσης: Τα νέα δεδομένα της ΚΑΠ – Αγρότες και Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μαζί σε μια νέα εποχή

Ημερίδα ενημέρωσης: Τα νέα δεδομένα της ΚΑΠ  – Αγρότες και Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μαζί σε μια νέα εποχή

16 Μαρτίου 2023 – Με την έναρξη της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ στην χώρα μας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα με θέμα : «Τα νέα δεδομένα της ΚΑΠ 2023-2027 – Αγρότες και Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μαζί σε μια νέα εποχή».

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση στην Κομοτηνή, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου του  Διοικητηρίου, “Γιώργος Παυλίδης”, την Πέμπτη 16/03/2023 στις 18:00.

Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν και οι αρμόδιοι εισηγητές είναι:

α) «Οι Άμεσες Ενισχύσεις στο Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) της νέας Κ.Α.Π.».

Παρασκευή (Βιβή) Τυχεροπούλου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

β) «Παρεμβάσεις ΣΣ ΚΑΠ στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Σοφία Χατζηπαντελή, στέλεχος της Μονάδας Προγραμματισμού και Δικτύωσης, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ..

γ) «Μεθοδολογία ελέγχων στο πλαίσιο της νέας Κ.Α.Π. 2023-2027 – Τεχνικές παρακολούθησης».

Ηλιάδου Μαρίνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τηλεπισκόπισης & Γεωπληροφοριακών Συστημάτων, της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

δ) «Ευκαιρίες ανάπτυξης στον Αγροτικό τομέα».

Χρήστος Καρελάκης, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 16 Μαρτίου 2023 – Με την έναρξη της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ στην χώρα μας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα με θέμα : «Τα νέα δεδομένα της ΚΑΠ 2023-2027 – Αγρότες και Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μαζί σε μια νέα εποχή». Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση στην Κομοτηνή, στην Αίθουσα του Περιφερειακού ...