Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στοχεύει πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσα από τους τομείς δράσης των αξόνων ανάπτυξης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας για την προσέλκυση των γυναικών. Οι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εστιάζονται στην αγροδιατροφή, στη βιομηχανία, όπως επίσης και στη στήριξη της αλυσίδας αξίας […]

.

" /> Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης

Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στοχεύει πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσα από τους τομείς δράσης των αξόνων ανάπτυξης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας για την προσέλκυση των γυναικών. Οι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εστιάζονται στην αγροδιατροφή, στη βιομηχανία, όπως επίσης και στη στήριξη της αλυσίδας αξίας […]

.

" name="keywords" />

Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στοχεύει πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσα από τους τομείς δράσης των αξόνων ανάπτυξης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας για την προσέλκυση των γυναικών. Οι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εστιάζονται στην αγροδιατροφή, στη βιομηχανία, όπως επίσης και στη στήριξη της αλυσίδας αξίας […]

.

" name="description" />

Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στοχεύει πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσα από τους τομείς δράσης των αξόνων ανάπτυξης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας για την προσέλκυση των γυναικών. Οι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εστιάζονται στην αγροδιατροφή, στη βιομηχανία, όπως επίσης και στη στήριξη της αλυσίδας αξίας […]

.

" />

Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης

Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στοχεύει πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσα από τους τομείς δράσης των αξόνων ανάπτυξης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας για την προσέλκυση των γυναικών. Οι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον εστιάζονται στην αγροδιατροφή, στη βιομηχανία, όπως επίσης και στη στήριξη της αλυσίδας αξίας […]

.