Ούτε 35 εκατ. ευρώ δεν έχουν απομείνει στο «καλάθι» των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) με τα οποία δύναται το ΥΠΑΑΤ να στηρίξει αγρότες που έχουν πληγεί σημαντικά, και δεν είναι λίγοι όσοι αναρωτιούνται γιατί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Γεωργαντάς, μοιράζει υποσχέσεις με τόση ευκολία. Επιπλέον, μέχρι στιγμής, το ΥΠΑΑΤ δεν έχει προχωρήσει […]

.

" /> Μπαράζ υποσχέσεων Γ. Γεωργαντά για de minimis

Ούτε 35 εκατ. ευρώ δεν έχουν απομείνει στο «καλάθι» των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) με τα οποία δύναται το ΥΠΑΑΤ να στηρίξει αγρότες που έχουν πληγεί σημαντικά, και δεν είναι λίγοι όσοι αναρωτιούνται γιατί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Γεωργαντάς, μοιράζει υποσχέσεις με τόση ευκολία. Επιπλέον, μέχρι στιγμής, το ΥΠΑΑΤ δεν έχει προχωρήσει […]

.

" name="keywords" />

Ούτε 35 εκατ. ευρώ δεν έχουν απομείνει στο «καλάθι» των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) με τα οποία δύναται το ΥΠΑΑΤ να στηρίξει αγρότες που έχουν πληγεί σημαντικά, και δεν είναι λίγοι όσοι αναρωτιούνται γιατί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Γεωργαντάς, μοιράζει υποσχέσεις με τόση ευκολία. Επιπλέον, μέχρι στιγμής, το ΥΠΑΑΤ δεν έχει προχωρήσει […]

.

" name="description" />

Ούτε 35 εκατ. ευρώ δεν έχουν απομείνει στο «καλάθι» των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) με τα οποία δύναται το ΥΠΑΑΤ να στηρίξει αγρότες που έχουν πληγεί σημαντικά, και δεν είναι λίγοι όσοι αναρωτιούνται γιατί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Γεωργαντάς, μοιράζει υποσχέσεις με τόση ευκολία. Επιπλέον, μέχρι στιγμής, το ΥΠΑΑΤ δεν έχει προχωρήσει […]

.

" />

Μπαράζ υποσχέσεων Γ. Γεωργαντά για de minimis

Μπαράζ υποσχέσεων Γ. Γεωργαντά για de minimis


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Ούτε 35 εκατ. ευρώ δεν έχουν απομείνει στο «καλάθι» των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) με τα οποία δύναται το ΥΠΑΑΤ να στηρίξει αγρότες που έχουν πληγεί σημαντικά, και δεν είναι λίγοι όσοι αναρωτιούνται γιατί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Γεωργαντάς, μοιράζει υποσχέσεις με τόση ευκολία. Επιπλέον, μέχρι στιγμής, το ΥΠΑΑΤ δεν έχει προχωρήσει […]

.