Για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου προγραμματίζεται από το ΥΠΑΑΤ να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Η συνεδρίαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής. Υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες […]

.

" /> Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ

Για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου προγραμματίζεται από το ΥΠΑΑΤ να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Η συνεδρίαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής. Υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες […]

.

" name="keywords" />

Για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου προγραμματίζεται από το ΥΠΑΑΤ να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Η συνεδρίαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής. Υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες […]

.

" name="description" />

Για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου προγραμματίζεται από το ΥΠΑΑΤ να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Η συνεδρίαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής. Υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες […]

.

" />

Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ

Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου προγραμματίζεται από το ΥΠΑΑΤ να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Η συνεδρίαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής. Υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες […]

.