Απανωτές γραπτές ενημερώσεις με συγκεκριμένα τρανταχτά παραδείγματα λαθών που έχουν προκύψει από τις πληρωμές του Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022, λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ». Λάθη στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, λανθασμένοι υπολογισμοί στην κατανομή του Εθνικού Αποθέματος είναι μερικά μόνο από τα θέματα για τα οποία έχει ενημερωθεί […]

.

" /> Στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ προβληματικές περιπτώσεις πληρωμών

Απανωτές γραπτές ενημερώσεις με συγκεκριμένα τρανταχτά παραδείγματα λαθών που έχουν προκύψει από τις πληρωμές του Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022, λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ». Λάθη στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, λανθασμένοι υπολογισμοί στην κατανομή του Εθνικού Αποθέματος είναι μερικά μόνο από τα θέματα για τα οποία έχει ενημερωθεί […]

.

" name="keywords" />

Απανωτές γραπτές ενημερώσεις με συγκεκριμένα τρανταχτά παραδείγματα λαθών που έχουν προκύψει από τις πληρωμές του Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022, λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ». Λάθη στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, λανθασμένοι υπολογισμοί στην κατανομή του Εθνικού Αποθέματος είναι μερικά μόνο από τα θέματα για τα οποία έχει ενημερωθεί […]

.

" name="description" />

Απανωτές γραπτές ενημερώσεις με συγκεκριμένα τρανταχτά παραδείγματα λαθών που έχουν προκύψει από τις πληρωμές του Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022, λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ». Λάθη στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, λανθασμένοι υπολογισμοί στην κατανομή του Εθνικού Αποθέματος είναι μερικά μόνο από τα θέματα για τα οποία έχει ενημερωθεί […]

.

" />

Στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ προβληματικές περιπτώσεις πληρωμών

Στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ προβληματικές περιπτώσεις πληρωμών


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Απανωτές γραπτές ενημερώσεις με συγκεκριμένα τρανταχτά παραδείγματα λαθών που έχουν προκύψει από τις πληρωμές του Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022, λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ». Λάθη στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, λανθασμένοι υπολογισμοί στην κατανομή του Εθνικού Αποθέματος είναι μερικά μόνο από τα θέματα για τα οποία έχει ενημερωθεί […]

.