Στα 220-250 εκατ. ευρώ περίπου εκτιμάται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα ανέλθει το συνολικό ποσό των πληρωμών για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των Βιολογικών, που πρόκειται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τον Οργανισμό, στις 30 Νοεμβρίου 2022 αναμένεται να δοθεί η εντολή ώστε σταδιακά και το αργότερο μέχρι τη […]

.

" /> Πότε πληρώνονται τα Αγροπεριβαλλοντικά – Τα ποσά ανά Μέτρο

Στα 220-250 εκατ. ευρώ περίπου εκτιμάται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα ανέλθει το συνολικό ποσό των πληρωμών για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των Βιολογικών, που πρόκειται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τον Οργανισμό, στις 30 Νοεμβρίου 2022 αναμένεται να δοθεί η εντολή ώστε σταδιακά και το αργότερο μέχρι τη […]

.

" name="keywords" />

Στα 220-250 εκατ. ευρώ περίπου εκτιμάται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα ανέλθει το συνολικό ποσό των πληρωμών για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των Βιολογικών, που πρόκειται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τον Οργανισμό, στις 30 Νοεμβρίου 2022 αναμένεται να δοθεί η εντολή ώστε σταδιακά και το αργότερο μέχρι τη […]

.

" name="description" />

Στα 220-250 εκατ. ευρώ περίπου εκτιμάται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα ανέλθει το συνολικό ποσό των πληρωμών για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των Βιολογικών, που πρόκειται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τον Οργανισμό, στις 30 Νοεμβρίου 2022 αναμένεται να δοθεί η εντολή ώστε σταδιακά και το αργότερο μέχρι τη […]

.

" />

Πότε πληρώνονται τα Αγροπεριβαλλοντικά – Τα ποσά ανά Μέτρο

Πότε πληρώνονται τα  Αγροπεριβαλλοντικά – Τα ποσά ανά Μέτρο


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Στα 220-250 εκατ. ευρώ περίπου εκτιμάται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα ανέλθει το συνολικό ποσό των πληρωμών για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των Βιολογικών, που πρόκειται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τον Οργανισμό, στις 30 Νοεμβρίου 2022 αναμένεται να δοθεί η εντολή ώστε σταδιακά και το αργότερο μέχρι τη […]

.