Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Ένας χώρος εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Ένας χώρος εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων


Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί έναν χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ιδρύθηκε το 2013 από μία ομάδα ανθρώπων με γνώσεις και εξειδίκευση στον τομέα τους και πάθος για την εκπαίδευση και παροχή ευκαιριών στους πολίτες της Λάρισας και της Θεσσαλίας ευρύτερα.

Ήδη μετράει πολλές συμμετοχές σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του οργανισμού είναι πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ ως προσβάσιμες για ανθρώπους με αναπηρία. Παράλληλα, λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής του Εθνικού Δικτύου Νεολαίας Eurodesk ενώ είναι και εγκεκριμένος οργανισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ενδιάμεσος φορέας υποστήριξης του προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες.

Το ΚΔΒΜ KAINOTOMIA υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης (offline & online μέσω της πλατφόρμας e-learning) που απευθύνονται σε εργαζόμενους/ανέργους νέους, εκπαιδευτικούς, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρησιμοποιούνται μέθοδοι, μαθησιακές προσεγγίσεις καθώς και διδακτικές μεθοδολογίες για την επίτευξη των μέγιστων μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους εκπαιδευόμενους. Επίσης, παρέχεται Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική σε συνεργασία με περιφερειακά δίκτυα ενδιαφερομένων και σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες.

Η παρουσία του ΚΔΒΜ στα ευρωπαϊκά προγράμματα και προγράμματα κινητικότητας είναι δυναμική μετρώντας ήδη συμμετοχή σε πάνω από 30 προγράμματα Erasmus+ και Horizon Europe και συνεργασίες με ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια και ινστιτούτα. Τα προγράμματα που υλοποιούνται στοχεύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των νέων, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, της ισότητας, την ανάδειξη του εθελοντισμού αλλά και την προώθηση της συνεργασίας με άλλες χώρες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιούνται μπορείτε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις του στην οδό Δήμητρας & Νίκης 4, να τηλεφωνήσετε στο 2410 555590 ή να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του: https://kainotomia.com.gr/.


Πηγή:www.larissanet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αποτελεί έναν χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και ανάπτυξης δεξιοτήτων.