Ένα βήμα πριν από το μάζεμα είναι πλέον η Ναβαλίνα, τόσο στην Αργολίδα, όσο και στη Λακωνία όπου βέβαια ακόμα ασχολούνται με το Βαλέντσια και την προώθησή του στις αγορές. Στην Αργολίδα όλα δείχνουν ότι η συγκομιδή θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτώβρη για μια παραγωγή που θα είναι μειωμένη κατά 20%, αλλά θα χαίρει πολύ […]

.

" /> Τιμές που θα παρακολουθούν τις αυξήσεις σε ΔΕΗ και λιπάσματα ζητούν οι παραγωγοί Ναβαλίνας

Ένα βήμα πριν από το μάζεμα είναι πλέον η Ναβαλίνα, τόσο στην Αργολίδα, όσο και στη Λακωνία όπου βέβαια ακόμα ασχολούνται με το Βαλέντσια και την προώθησή του στις αγορές. Στην Αργολίδα όλα δείχνουν ότι η συγκομιδή θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτώβρη για μια παραγωγή που θα είναι μειωμένη κατά 20%, αλλά θα χαίρει πολύ […]

.

" name="keywords" />

Ένα βήμα πριν από το μάζεμα είναι πλέον η Ναβαλίνα, τόσο στην Αργολίδα, όσο και στη Λακωνία όπου βέβαια ακόμα ασχολούνται με το Βαλέντσια και την προώθησή του στις αγορές. Στην Αργολίδα όλα δείχνουν ότι η συγκομιδή θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτώβρη για μια παραγωγή που θα είναι μειωμένη κατά 20%, αλλά θα χαίρει πολύ […]

.

" name="description" />

Ένα βήμα πριν από το μάζεμα είναι πλέον η Ναβαλίνα, τόσο στην Αργολίδα, όσο και στη Λακωνία όπου βέβαια ακόμα ασχολούνται με το Βαλέντσια και την προώθησή του στις αγορές. Στην Αργολίδα όλα δείχνουν ότι η συγκομιδή θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτώβρη για μια παραγωγή που θα είναι μειωμένη κατά 20%, αλλά θα χαίρει πολύ […]

.

" />

Τιμές που θα παρακολουθούν τις αυξήσεις σε ΔΕΗ και λιπάσματα ζητούν οι παραγωγοί Ναβαλίνας

Τιμές που θα παρακολουθούν τις αυξήσεις σε ΔΕΗ και λιπάσματα ζητούν οι παραγωγοί Ναβαλίνας


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Ένα βήμα πριν από το μάζεμα είναι πλέον η Ναβαλίνα, τόσο στην Αργολίδα, όσο και στη Λακωνία όπου βέβαια ακόμα ασχολούνται με το Βαλέντσια και την προώθησή του στις αγορές. Στην Αργολίδα όλα δείχνουν ότι η συγκομιδή θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτώβρη για μια παραγωγή που θα είναι μειωμένη κατά 20%, αλλά θα χαίρει πολύ […]

.