Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλείσουν οι εκκρεμότητες της πρώτης φάσης των πληρωμών (όσοι καλύπτονται δηλαδή από το 90% του προϋπολογισμού που έχει κατανεμηθεί στις περιφέρειες) στους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 («Εγκατάσταση Νέων Γεωργών») στις περιφέρειες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν είχαν πληρώσει (Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ […]

.

" /> Νέοι Αγρότες: Κλείνουν οι εκκρεμότητες για την πρώτη φάση πληρωμών

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλείσουν οι εκκρεμότητες της πρώτης φάσης των πληρωμών (όσοι καλύπτονται δηλαδή από το 90% του προϋπολογισμού που έχει κατανεμηθεί στις περιφέρειες) στους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 («Εγκατάσταση Νέων Γεωργών») στις περιφέρειες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν είχαν πληρώσει (Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ […]

.

" name="keywords" />

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλείσουν οι εκκρεμότητες της πρώτης φάσης των πληρωμών (όσοι καλύπτονται δηλαδή από το 90% του προϋπολογισμού που έχει κατανεμηθεί στις περιφέρειες) στους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 («Εγκατάσταση Νέων Γεωργών») στις περιφέρειες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν είχαν πληρώσει (Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ […]

.

" name="description" />

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλείσουν οι εκκρεμότητες της πρώτης φάσης των πληρωμών (όσοι καλύπτονται δηλαδή από το 90% του προϋπολογισμού που έχει κατανεμηθεί στις περιφέρειες) στους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 («Εγκατάσταση Νέων Γεωργών») στις περιφέρειες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν είχαν πληρώσει (Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ […]

.

" />

Νέοι Αγρότες: Κλείνουν οι εκκρεμότητες για την πρώτη φάση πληρωμών

Νέοι Αγρότες: Κλείνουν οι εκκρεμότητες για την πρώτη φάση πληρωμών


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλείσουν οι εκκρεμότητες της πρώτης φάσης των πληρωμών (όσοι καλύπτονται δηλαδή από το 90% του προϋπολογισμού που έχει κατανεμηθεί στις περιφέρειες) στους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 («Εγκατάσταση Νέων Γεωργών») στις περιφέρειες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν είχαν πληρώσει (Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ […]

.