Από τον βαθμό σοβαρότητας και επανάληψης της παράβασης καθορίζεται το ύψος των κυρώσεων που επιβάλλονται σε παραγωγούς, κατόπιν των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Υπενθυμίζεται ότι οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης αφορούν δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, δικαιούχους των μέτρων αγροτικής, του αμπελοοινικού τομέα, καθώς και συνδεδεμένων καθεστώτων εκτάσεων […]

.

" /> Παραβάσεις και ποινές όταν δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης

Από τον βαθμό σοβαρότητας και επανάληψης της παράβασης καθορίζεται το ύψος των κυρώσεων που επιβάλλονται σε παραγωγούς, κατόπιν των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Υπενθυμίζεται ότι οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης αφορούν δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, δικαιούχους των μέτρων αγροτικής, του αμπελοοινικού τομέα, καθώς και συνδεδεμένων καθεστώτων εκτάσεων […]

.

" name="keywords" />

Από τον βαθμό σοβαρότητας και επανάληψης της παράβασης καθορίζεται το ύψος των κυρώσεων που επιβάλλονται σε παραγωγούς, κατόπιν των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Υπενθυμίζεται ότι οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης αφορούν δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, δικαιούχους των μέτρων αγροτικής, του αμπελοοινικού τομέα, καθώς και συνδεδεμένων καθεστώτων εκτάσεων […]

.

" name="description" />

Από τον βαθμό σοβαρότητας και επανάληψης της παράβασης καθορίζεται το ύψος των κυρώσεων που επιβάλλονται σε παραγωγούς, κατόπιν των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Υπενθυμίζεται ότι οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης αφορούν δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, δικαιούχους των μέτρων αγροτικής, του αμπελοοινικού τομέα, καθώς και συνδεδεμένων καθεστώτων εκτάσεων […]

.

" />

Παραβάσεις και ποινές όταν δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης

Παραβάσεις και ποινές όταν δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Από τον βαθμό σοβαρότητας και επανάληψης της παράβασης καθορίζεται το ύψος των κυρώσεων που επιβάλλονται σε παραγωγούς, κατόπιν των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Υπενθυμίζεται ότι οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης αφορούν δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, δικαιούχους των μέτρων αγροτικής, του αμπελοοινικού τομέα, καθώς και συνδεδεμένων καθεστώτων εκτάσεων […]

.