Στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στις 26 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων παραγωγών, που αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της ΕΕ για μέτρα που θα τους ανακουφίσουν από το υψηλό κόστος παραγωγής και, δη, από τις αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων. Την ίδια ώρα, Κομισιόν και Συμβούλιο καλούνται να επεξεργαστούν και άλλες […]

.

" /> Νέος γύρος συζητήσεων για μέτρα ενίσχυσης των παραγωγών στο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες

Στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στις 26 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων παραγωγών, που αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της ΕΕ για μέτρα που θα τους ανακουφίσουν από το υψηλό κόστος παραγωγής και, δη, από τις αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων. Την ίδια ώρα, Κομισιόν και Συμβούλιο καλούνται να επεξεργαστούν και άλλες […]

.

" name="keywords" />

Στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στις 26 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων παραγωγών, που αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της ΕΕ για μέτρα που θα τους ανακουφίσουν από το υψηλό κόστος παραγωγής και, δη, από τις αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων. Την ίδια ώρα, Κομισιόν και Συμβούλιο καλούνται να επεξεργαστούν και άλλες […]

.

" name="description" />

Στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στις 26 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων παραγωγών, που αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της ΕΕ για μέτρα που θα τους ανακουφίσουν από το υψηλό κόστος παραγωγής και, δη, από τις αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων. Την ίδια ώρα, Κομισιόν και Συμβούλιο καλούνται να επεξεργαστούν και άλλες […]

.

" />

Νέος γύρος συζητήσεων για μέτρα ενίσχυσης των παραγωγών στο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες

Νέος γύρος συζητήσεων για μέτρα ενίσχυσης των παραγωγών στο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στις 26 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων παραγωγών, που αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της ΕΕ για μέτρα που θα τους ανακουφίσουν από το υψηλό κόστος παραγωγής και, δη, από τις αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων. Την ίδια ώρα, Κομισιόν και Συμβούλιο καλούνται να επεξεργαστούν και άλλες […]

.