2ο Online Workshop Ανταλλαγής Γνώσης INFORMER: Κοινωνική Ένταξη των Γυναικών Μεταναστών & Προσφύγων

2ο Online Workshop Ανταλλαγής Γνώσης INFORMER: Κοινωνική Ένταξη των Γυναικών Μεταναστών & Προσφύγων


Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διοργανώνει το 2ο Εργαστήριο Ανταλλαγής Γνώσης INFORMER με τίτλο «Κοινωνική Ένταξη των Γυναικών Μεταναστών και Προσφύγων», την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, από τις 13:30 έως τις 15:00, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «INFORMER: IntegratioN 4 feMalE migRants».

Το workshop πραγματοποιείται με στόχο να διασφαλίσει ότι η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις ανάγκες αυτού του πληθυσμού. Συνεπώς, θα εξετάσει την ανταπόκριση των γυναικών μεταναστών και προσφύγων, αλλά και των οργανισμών με την αντίστοιχη δράση.

Μέσα από τη συμμετοχή σας θα έχετε την ευκαιρία να δικτυωθείτε και να επικοινωνείτε με:

– ΜΚΟ
– Τοπικές αρχές
– Οργανισμούς με δράση στην ένταξη των γυναικών μεταναστών και προσφύγων
– Εκπαιδευτικά κέντρα
– Καθώς και άλλες σχετικές Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, που υποστηρίζονται από την ΕΕ

Η εκδήλωση είναι σχεδιασμένη και απευθύνεται σε άτομα και οργανισμούς με δράση σχετική με το μεταναστευτικό, που θα τους ενδιέφερε να γίνουν μέλη στην Κοινότητα Πρακτικής.

Πληροφορίες συμμετοχής:

  • Η διεξαγωγή του εργαστηρίου θα γίνει στα ελληνικά.
  • Για εγγραφή και συμμετοχή, πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=h9lr_Y3_cUy3YgIidGDjSQ-TUGLq_xBPmupT-B4X4qhUQlEwUk45VjdETVRTQ1A5Nkc5UVdGM0I1My4u
  • Επισκεφτείτε τη Facebook σελίδα του event του εργαστηρίου: https://www.facebook.com/events/415393340311358
  • Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Πηγή:www.larissanet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διοργανώνει το 2ο Εργαστήριο Ανταλλαγής Γνώσης INFORMER με τίτλο «Κοινωνική Ένταξη των Γυναικών Μεταναστών και Προσφύγων», την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, από τις 13:30 έως τις 15:00, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «INFORMER: IntegratioN 4 feMalE migRants». Το workshop πραγματοποιείται με στόχο να διασφαλίσει ότι η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα […]