Τα πρώτα πνευματικά αποτελέσματα του έργου DARE είναι διαθέσιμα!

Τα πρώτα πνευματικά αποτελέσματα του έργου DARE είναι διαθέσιμα!


Το Κε.Δι.Βι.Μ2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DARE: DisAble The BarRiErs! Πρόκειται για ένα 24μηνο έργο που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των οργανώσεων νεολαίας και των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας στην υλοποίηση πιο συμμετοχικών προγραμμάτων κινητικότητας των νέων για τους νέους με αναπηρία και ιδιαίτερα των νέων με  Οπτικές / Ακουστικές / Σωματικές Αναπηρίες (μΟΑΣΑ)  μέσω 4 καινοτόμων προϊόντων. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 5 οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ιταλία, Την Πολωνία και τη Γερμανία.

Το έργο απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, oργανισμούς νεολαίας, μέλη, εκπαιδευτές, μέντορες νέων, στελέχη νεολαίας όσο και σε νέους με προβλήματα όρασης, ακοής, σωματικής αναπηρίας (νέοι μΟΑΣΑ) αλλά και νέους γενικότερα!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι τα δύο πρώτα πνευματικά αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα! Πρόκειται για τα:

ΙΟ1- Πρακτικός οδηγός DARE για την ένταξη. Στόχο έχει να εξοπλιστούν οι οργανώσεις και οι ενώσεις νεολαίας,  οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, οι εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί με τις απαραίτητες γνώσεις και να ενθαρρυνθούν ώστε να υλοποιούν δραστηριότητες προκειμένου να  αυξήσουν τη συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ στις κινητικότητες του Erasmus+.

ΙΟ2- Εγχειρίδιο DARE Ψηφιακής Αφήγησης για την ενδυνάμωση που έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους νέους μΟΑΣΑ ή / και τους νέους εν γένει με γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές ώστε να υποστηρίξουν άλλους νέους μΟΑΣΑ που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικοτήτων Erasmus Plus και να γίνουν πιο ενεργοί πολίτες στην κοινότητά τους.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μέσω του website του έργου και μπορείτε τα κατεβάσετε ελεύθερα ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://dare-project.de/el/results/

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου και μείνετε ενήμεροι για τα νέα και τις δραστηριότητες που ακολουθούν: https://dare-project.de/el/ .

Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα του έργου στο Facebook: https://www.facebook.com/disablethebarriers

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στη διεύθυνση  info@kainotomia.com.gr .


Πηγή:www.larissanet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Κε.Δι.Βι.Μ2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DARE: DisAble The BarRiErs!