Πληρώνονται οι δικαιούχοι παραγωγοί της δράσης «Μακροχρόνια παύση εκμ-σης γεωργικών γαιών»
Πληρώνονται οι δικαιούχοι παραγωγοί της δράσης «Μακροχρόνια παύση εκμ-σης γεωργικών γαιών»
Τελευταία ενημέρωση: 2020-01-18